LipoLife komplet

Kompletno, All-in-One rešenje

Lipolife 3G pojednostavljuje hirurški proces dajući kompletno, all-in-one rešenje koje pokriva sve faze liposukcije, zatezanja kože i transfer masti.

To je prvo integrisano rešenje ove vrste, koje kombinuje višestruke modalitete u kompaktnom, prenosnom i uredno organizovanom sistemu.

Pakovanje

Pri svakoj kupovini LipoLife 3G-a, dobijate sve potrebno za 2 kompletne lipo procedure.

INFILTRACIJA I SUKCIJA – Veoma tih i snažan aspiracioni sistem sadrži tri pumpe za funkcionisanje velike snage: peristaltičku pumpu za infiltraciju tumescentnih anestetičkih mešavina i dve aspiracione pumpe za sukciju masti.

Pribor za LipoFlow Sistem

LipoFlow set uključuje sve neophodne nastavke i otpadne kese za jednokratnu upotrebu.

 

LipoLife-Kit

SIMULTANA PRIMENA LASERA I SUKCIJE : 1470 nm diodni laser, AngelTM radijalno emitujeće vlakno različitih prečnika, LipoSense kanilu sa podešavanjem temperature i LipoTight kanila sa višenamenskim laserskim vlaknom, uključujući i set za ukljanjanje i probijanje.

LipoDiode komplet

LipoLife komplet sadrži 30 i 25 cm (4mm) dršku, 15cm kanilu, četkice za čišćenje kanile a sve to u metalnom kućištu pogodnom za čuvanje i transport.

 

accessory

LipoSense kontrola temperature

LipoLife 3G sadrži kanilu osetljivu na temperaturu koja konstantno prati potkožne temperature tokom lipolize uz pomoć lasera, oblikovanja tela i procedura na manjim područjima. Laserska energija se primenjuje na tkivo dok se ne dostigne ciljna temperatura, a time se postiže precizan i ujednačen tretman.

LipoLife vlakna

AngelTM radijalno emitujuća vlakna u različitim prečnicima.

STERILNI KOMPLET ZA TRANSPLANTACIJU MASTI: mikro -kanila, precizne igle različitih prečnika, anaerobni prenos, sterilni spremnik za održivo priklupljanje masti i postolje za više špriceva.

Komplet za sterilan transfer masti

Infiltracija i sukcija:

Ponovo upotrebljivi spremnici za prikupljanje otpadnih materija kao i set koji sadrži sve neophodne nastavke i kese za jednokratnu upotrebu.

Kanila za zatezanje kože LipoTight

LipoLife 3G nudi namensku kanilu za zatezanje sa ravnim višenamenskim laserskim vlaknom, koje je posebno dizajnirano za zatezanje kože lica i vrata.